Skip to content

Parents and Community

Helping Children Learn Newsletters

       Early Childhood

     Elementary School

       Middle School

         High School

Helping Children Learn Planners

       Early Childhood

      Elementary School

       Middle School

          High School

TypeDrawer/FileDate ModifiedSize

dir
CAP Pening    

dir
Calendar    

dir
Contact Information    

dir
Flyer    

dir
Goals    

dir
Newsletter    

dir
Pictures    

dir
Schedules    

dir
Table of Contents    

pdf
Afterschool Flyer 2021-2022 9:17 am 10/28/2021305.9k

pdf
Benefits of Afterschool Programs 10:56 am 02/18/2020100.2k

pdf
Grant 1 Goal Results 2020-2021 8:55 am 10/28/2021186k

pdf
Grant 1 and Grant 2 Goal Results 2020-2021 9:23 am 10/28/2021246.6k

pdf
Grant 2 Goal Results 2020-2021 8:55 am 10/28/2021220.3k

pdf
October 2021 8:55 am 10/28/20211.6M

pdf
Parent and Student Handbook 2021-20222 8:55 am 10/28/2021240.6k

pdf
September 2021 8:55 am 10/28/20213.6M

pdf
Staff Handbook 2021-2022 8:55 am 10/28/2021424.4k